"Осиково"


Фотографска тема на
Николай Цинцарски


Началото на фотографска тема „Осиково“ е 2007 г.
Тя представлява поредица от изображения, изследване на определено пространство. Това е периодичното заснемане на едни и същи обекти и места в търсене на най-добрите фотографии. Предмет на проекта е село Миланово, което преди 1950 г. се нарича Осиково.

Завръщане у дома, бащина земя, същност на себеоткриването ми…
През годините направих хиляди кадри из землището. Научих много за историята на мястото, описах имената и местностите, които са обект на моите фотографии.Следва продължение...