"Осиково"


Фотографска тема на
Николай Цинцарски


Проект „Осиково“ представлява поредица от фотографии, изследване на точка в пространството. Това е периодичното заснемане на едни и същи обекти и места в търсене на най-добрите фотографии. Предмет на проекта е село Миланово, което преди 1950 г. се нарича Осиково.

Завръщане у дома, бащина земя, същност на себеоткриването ми…
През годините направих хиляди кадри из землището. Научих много за историята на мястото, описах имената и местностите, които ползвам за заглавия на моите фотографии.

„Чисто“
Чисти имена от предците „ми“…

СЪЗЕРЦАНИЕ.


Следва продължение...